Αποθηκεύσεις

Σε ένα υπερσύγχρονο χώρο Αποθηκεύουμε και διανέμουμε τα εμπορεύματα που μεταφέραμε ή όχι, για λογαριασμό των πελατών μας. Η εταιρία για την επίτευξη του σκοπού της διαθέτει τις εξής υποδομές :

 • Ιδιόκτητη αποθήκη εμβαδού,
 • ιδιόκτητο ακίνητο 5.000 τετραγωνικών μέτρων στο Γραικοχώρι με υποδομές για δημιουργία depot.

Οι εργασίες που σήμερα γίνονται στον συγκεκριμένο χώρο είναι :

 • Φορτοεκφορτώσεις trailer έμφορτων και κενών Εναπόθεση έμφορτων ή κενών ψυγείων containers
 • Αποσυσκευασία και πλήρωση trailers
  .
  Ο διατιθέμενος εξοπλισμός για την επίτευξη του αυτων των εργασιών είναι :
  Θέσεις ευρωπαϊκών παλετών:
 • Χώρος προαυλίου5.000m2
 • Σύστημα πυρόσβεσης / πυρανίχνευσης
 • 3 πτυσσόμενες ράμπες εκφόρτωσης – φόρτωσης
 • Περονοφόρα
 • Χειροκίνητα παλετοφόρα
 • Ηλεκτρικά παλετοφόρα
 • Σύστημα barcode