Υπηρεσίες

Η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες logistic και μεταφορών.Εγγυόμαστε αξιόπιστη και γρήγορη μεταφορά, μέσω των εξειδικευμένων υπηρεσιών μας και των Ευρωπαίων συνεργατών μας.Με τον σύγχρονο στόλο από οχήματα προσφέρουμε αξιόπιστο εβδομαδιαίο door to door service, προς και από όλες τις σημαντικότερες, παραγωγικές και εμπορικές περιοχές της Ελλάδος.

 

Οι υπηρεσίες logistic που προσφέρουμε είναι:

Αποθηκεύσεις και διαχείριση φορτίων εντός της αποθήκης
•    Μεταφορά, περισυλλογή και διανομή στην Ελλάδα
•    Παρακολούθηση Αποθεμάτων
•    Έκδοση Εγγράφων                                         
•    Φορτοεκφόρτωση
•    Ασφάλιση
•    Έκδοση Τίτλου Κυριότητας Εμπορεύματος

360x625-2

 

Οδικές Μεταφορές

Για την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών αξιοποιούμε τα ιδιόκτητα φορτηγά μας τα οποία είναι:

  • Σύγχρονα Φορτηγά επικαθημένα Και Συρόμενα
  • Φορτηγά Ξηρού Φορτίου
  • Φορτηγά μεταφοράς εύφλεκτων και/ή Χημικών υλικων
  • Οχήματα εφοδιασμένα με ειδική άδεια ADR         
  • Οχήματα ειδικά για την μεταφορά υπέρβαρων ή μεγάλων διαστάσεων φορτιών
  • Φορτηγά Ψυγεία των καλύτερων προδιαγραφών με θερμογράφους και Πιστοποιητικά FRC/ ATR  
  • Τα οχήματα μεταφοράς τροφίμων είναι εφοδιασμένα με άδεια μεταφοράς τροφίμων.

 

 

 

360x625--3

 

 

400x640-4